CỎ XUYẾN CHI

 

Cỏ Xuyến chi 

Tên gọi khác cây cúc Xuyến chi, cúc mặt trời.

Tên khoa học Wedelia trilobata

Thuộc họ thực vật: Asteraceae (Cúc)